Yuriko Ishida

ActorTV Shows
Movies
Tsuma, Shogakusei ni Naru Season 1
2022Actor
2022
Tsuma, Shogakusei ni Naru Season 1
Actor
Tokyo MER: Mobile Emergency Room Season 1
2021Actor
2021
Tokyo MER: Mobile Emergency Room Season 1
Actor
Higashino Keigo Samayou Yaiba Season 1
2021Actor
2021
Higashino Keigo Samayou Yaiba Season 1
Actor
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Ganbare Jinrui! Shinshun Special!!
2021Actor
2021
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Ganbare Jinrui! Shinshun Special!!
Actor
名探偵・明智小五郎
2019Actor
2019
名探偵・明智小五郎
Actor
BG: Personal Bodyguard Season 1
2018Actor
2018
BG: Personal Bodyguard Season 1
Actor

TV Shows

Actor

Title
Role
Rating
Available on
Tsuma, Shogakusei ni Naru Season 1
2022Actor
2022
Tsuma, Shogakusei ni Naru Season 1
Actor
Tokyo MER: Mobile Emergency Room Season 1
2021Actor
2021
Tokyo MER: Mobile Emergency Room Season 1
Actor
Higashino Keigo Samayou Yaiba Season 1
2021Actor
2021
Higashino Keigo Samayou Yaiba Season 1
Actor
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Ganbare Jinrui! Shinshun Special!!
2021Actor
2021
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Ganbare Jinrui! Shinshun Special!!
Actor
名探偵・明智小五郎
2019Actor
2019
名探偵・明智小五郎
Actor
BG: Personal Bodyguard Season 1
2018Actor
2018
BG: Personal Bodyguard Season 1
Actor

Movies

Actor

Title
Role
Rating
Available on
Tokyo MER: The Movie
2023Supporting Actor
2023
Tokyo MER: The Movie
Supporting Actor
Haw
2022Narration
2022
Haw
Narration
Silent Tokyo
2020Main Actor
2020
Silent Tokyo
Main Actor
Hope
2020Main Actor
2020
Hope
Main Actor
After the Matinee
2019Main Actor
2019
After the Matinee
Main Actor
Hit Me Anyone One More Time
2019Supporting Actor
2019
Hit Me Anyone One More Time
Supporting Actor
So far ★ 686,039,802 ratings have made.
  • Metadata Source
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • About WATCHA, Inc.
  • Customer Support
  • support@watcha.com
  • © 2022 by WATCHA, Inc. All rights reserved.