Hayato Morohashi

Writer, Series CompositionTV Shows
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan SP
2023Screenplay
2023
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan SP
Screenplay
Hitomonchaku nara Yorokonde! Season 1
2023Screenplay
2023
Hitomonchaku nara Yorokonde! Season 1
Screenplay
Serial Drama Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan
2022Screenplay
2022
Serial Drama Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan
Screenplay
Teppachi! Season 1
2022Screenplay
2022
Teppachi! Season 1
Screenplay
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan Season 1
2022Screenplay
2022
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan Season 1
Screenplay
Hoshikara Kita Anata
2022Screenplay
2022
Hoshikara Kita Anata
Screenplay

TV Shows

Writing

Title
Role
Rating
Available on
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan SP
2023Screenplay
2023
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan SP
Screenplay
Hitomonchaku nara Yorokonde! Season 1
2023Screenplay
2023
Hitomonchaku nara Yorokonde! Season 1
Screenplay
Serial Drama Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan
2022Screenplay
2022
Serial Drama Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan
Screenplay
Teppachi! Season 1
2022Screenplay
2022
Teppachi! Season 1
Screenplay
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan Season 1
2022Screenplay
2022
Aizou Keishicho Shinribunsekisosahan Season 1
Screenplay
Hoshikara Kita Anata
2022Screenplay
2022
Hoshikara Kita Anata
Screenplay
So far ★ 693,376,798 ratings have made.
  • Metadata Source
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • About WATCHA, Inc.
  • Customer Support
  • support@watcha.com
  • © 2022 by WATCHA, Inc. All rights reserved.